Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Obsega take oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti:

  • zagotavljanje pogojev za varno delo,
  • prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim uporabnikov,
  • uvajanje v delo,
  • razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
  • spremljanje delovnega procesa,
  • nabavo sredstev in pripomočkov,
  • prevoz materiala za delo,
  • prodajo izdelkov.

Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade uporabnikom in za višjo kvaliteto dela in bivanja.
Enote VDC Koper imajo v okviru svojih dejavnosti različne programe zaposlitve. Ta različnost izhaja tako iz kadrovskih, pa tudi prostorskih in okoljskih pogojev. Varovankam in varovancem ponudimo čim širši izbor zaposlitvenih programov.

Kooperantska dela

V vseh enotah VDC Koper varovanke in varovanci stalno ali občasno izvajajo kooperantska dela: sestavljajo izdelke za različna podjetja. Ta dela morajo biti zdravju neškodljiva, varna in raznolika. Pomembno je, da niso z njimi preobremenjeni, saj je naš osnovni cilj ohranjati sproščeno in ne storilnostno naravnano vzdušje.

Zeleni program

V okviru zelenega programa varovanke in varovanci vzdržujejo zelenice in otroška igrišča (Zdravstveni dom Izola, Komunala Izola), delajo v Vrtnariji Škocjan (Komunala Koper), na Vrtu trajnic, na Kozjereji Brdca v Vrhpoljah pri Kozini ter na Kmetiji Hočevar v Štanjelu.

Oblikovanje lastnih izdelkov

Z oblikovanjem lastnih izdelkov razvijamo ustvarjalnost varovank in varovancev in njihovo zadovoljstvo ob dokončanem izdelku, kar je zelo ustrezen način za krepitev njihove samopodobe.
Z leti smo procese oblikovanja in izdelave lastnih izdelkov izpopolnili do take mere, da je večina izdelkov estetskega videza in iz kvalitetnih materialov. Vedno več izdelkov naredijo varovanke in varovanci za znanega kupca ter se na razstavah in sejmih stalno predstavljajo s tematsko oblikovanimi izdelki.

Povezava do delavnic Kreatim Mozaik

Zaposlitev na domu

Nekatere varovanke in varovanci zaradi različnih razlogov ne morejo prihajati v enote VDC Koper . V dogovorih z njimi in njihovimi starši oz. skrbniki zanje v posameznih enotah pripravimo in izvajamo individualne programe na domu.

Integrirana zaposlitev

Je občasna oblika zaposlitve, ko varovanec, starši, VDC in delovna organizacija sklenejo dogovor o vključitvi varovanca v reden proces dela.