Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Vodenje

Obsega:

 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
 • ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin, veščin,
 • vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne (spoznavne) sposobnosti uporabnika,
 • ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti,
 • sodelovanje z uporabnikom in svojci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami,
 • organiziranje kreativnih dejavnosti,
 • aktivno vključevanje v okolje

Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov

Individualne programe in njihovo evalvacijo oblikujemo in izvajamo s timskim in multidisciplinarnim pristopom in pomeni kontinuirano delo, ki se prepleta skozi vsa področja dejavnosti, skozi celo delovno leto. Varovanka oz. varovanec je soustvarjalec in akter individualnega programa, pa tudi njegove evalvacije. V individualnem programu prilagajamo storitev uporabniku in delamo s ciljem partnerstva med zaposlenim in uporabnikom. Z načrtom seznanimo tudi starše oz. skrbnike in jim tako ponudimo možnost sodelovanja.

Sodelovanje z uporabnikom in njegovimi starši oz. skrbniki

Varovanke in varovanci sodelujejo v življenju in delu VDC Koper na več načinov z:

 • vključevanjem v načrtovanje dela in delovnega načrta,
 • individualnimi in skupinskimi razgovori o njihovih željah, potrebah in interesih,
 • skupinskimi razgovori o določeni temi,
 • izražanjem mnenj, predlogov,
 • aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju individualnega načrta in evalvacije.

Kontakti s svojci in zakonitimi zastopniki uporabnikov  so ena izmed naših osnovnih nalog. Poleg organiziranega srečanja s svojci in zakonitimi zastopniki v februarju, ko jim  predstavimo Poročilo o delu za preteklo leto in Letni delovni načrt za tekoče leto,  delo z njimi obsega še pisno in telefonsko obveščanje o tekočih zadevah, individualne razgovore, obiske v enotah, vnaprej dogovorjene obiske na domu.

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, društvi in civilnimi pobudami

Za razreševanje stisk in težav posameznikov  sodelujemo s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi in drugimi, za katere  menimo, da jih je  potrebno povabiti k sodelovanju in v kolikor bomo predhodno za to pridobili soglasje uporabnikov.

Za izboljšanje kakovosti življenja varovank in varovancev, z namenom širjenja socialne mreže in osveščanja okolja, sodelujemo z invalidskimi organizacijami, športnimi in drugimi društvi, knjižnicami, šolami, lokalno skupnostjo, med enotami VDC Koper, drugimi VDC-ji,...

Pri izvajanju programov je nujno potrebno dogovarjanje, včasih pa tudi skupno načrtovanje posameznih dejavnosti.