Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Upravičenci do storitve

V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev je dejavnost oz. storitev VDC Koper namenjena osebam z lažjo, zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju ter odraslim osebam z več motnjami, ki v vzgojno izobraževalnem procesu po posebnem zakonu dosežejo najvišjo stopnjo usposobljenosti, vendar kot odrasli niso sposobni pridobitnega dela in popolno samostojnega življenja.