Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Financiranje dejavnosti VDC Koper

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v obsegu, ki je opredeljen kot javna služba, financira država oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sklenemo vsako leto pogodbo. Storitev je za uporabnike v celoti brezplačna.

Stroški institucionalnega varstva se pokrivajo iz cene oskrbe, ki jo potrdi MDDSZ in iz sredstev ZZZS.

Ministrstvo ne pokriva sredstev za nagrade varovankam in varovancem, stroškov športnih in kulturnih dogodkov ter prireditev, izletov ... Za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov-varovancev in pestrost programov nam MO Koper, Občina Izola, Občina Piran, Občina Ilirska Bistrica, Občina Sežana, Občina Divača in Občina Hrpelje Kozina zagotavljajo sredstva v občinskih proračunih, poleg tega pa se prijavljamo na razpise. Te programe izvajamo v obsegu pridobljenih sredstev na razpisih ter s s sredstvi iz donacij.