Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Aktualno

Koper: Projekt VDC fotolab

V mesecu novembru 2015 smo uspeli zaključiti nov projekt z imenom VDC fotolab, ki smo ga pripravili z namenom prispevati k večanju možnosti izbire in s tem dvigu kvalitete programa zavoda. Kot to izhaja že iz samega poimenovanja, je bil projekt svojevrsten laboratorij, namenjen raziskovanju, učenju in ustvarjanju novega.

S sodelovanjem v projektu so tako imeli uporabniki in uporabnice zavoda možnost:
seznaniti se z osnovami digitalnega fotografiranja ,
preizkusiti se v ustvarjalnem fotografiranja na terenu,
seznaniti se z osnovami računalniške obdelave fotografij,
se preizkusiti v vlogi ocenjevalcev,
spoznati nekatere značilnosti kulturnih in naravnih znamenitosti lokalnega okolja,
se družili in razvijati svoje socialne veščine in spretnosti ter
sodelovati in se potrditi v dejavnosti, ki je v družbi cenjena.

Projekt je potekal od sredine meseca aprila do konca novembra 2015 in sicer v dveh časovnih sklopih, tj. od aprila do konca junija in od septembra do konca novembra 2015. sodelovali so uporabniki in uporabnice obeh koprskih enot.

Zaradi pozitivnih izkušenj in odziva uporabnikov in uporabnic, načrtujemo z aktivnostmi, začetimi v okviru tega projekta nadaljevati. Projekt bomo izvajali kot dejavnost v okviru Programa za dvig kakovosti življenja uporabnikov VDC Koper, katerega izvajanje sofinancirajo lokalne skupnosti na področju delovanja zavoda.

V letu 2016 bomo tako s fotografskimi delavnicami nadaljevali. Te bodo potekale v sodelovanju z Delavsko univerzo Koper, kjer bomo organizirali tudi prvo javno razstavo nastalih fotografij.

Projekt VDC fotolab je podprla Luka Koper, d.d. v okviru SKLADA ŽIVETI S PRISTINAŠČIM.

Luki Koper,d.d. se zato zahvaljujemo.

Obenem se zahvaljujemo tudi Mestni občini Koper in drugim občinam na področju delovanja zavoda, ki že vrsto let finančno podpirajo naše dejavnosti, namenjene dvigu kvalitete življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper.